lean prezentacje

Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a jednocześnie absolutnie zbędnych. lean warsztaty Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.